Legújabb írásaink

Száz évvel ezelőtt, 1915. augusztus 20-22. között zajlott a keleti hadszíntéren a debreceni 2. honvédhuszárezred egyik legfontosabb, a Chorostow - Komarow-Nowoszielk térségében megvívott ütközete. Erre az eseményre emlékezve választotta az ezred ezrednapjául ezeket a napokat. Zupka Győző...
I. István királyunkat I. (Szent) László uralkodása alatt, 1083. augusztus 20-án avatták szentté a székesfehérvári bazilikában. 1090-ben Szent László rendelte el, hogy "Szent István napja, mint szent ünnep megtartasson", és rögzítette az augusztus 20-i dátumot is, amelyet István 1083-as szentté...
Véleményem szerint a sorozat legjobb darabja ez a kötet. A szerző a szokásos lineáris történetvezetéssel mutatja be a korszakot, először az önkényuralom, majd a dualizmus korszakát. Az önkényuralom koráról szólófejezetben egyaránt kitér a politika-, a művelődés-, a gazdaság-és a...
Vegyes érzéseim voltak a sorozat ezen darabjával kapcsolatban. Nagyon érződik rajta, hogy két különböző szerző írta a fejezeteket. Csorba Lászlónak jutottak úgymond az izgalmasabb részek. Bár neki is kijutott azokból  Természetesen egyrészt a gazdaságtörténeti részről van szó. Most sem...
   "... a Máté evangéliumnak a Jézus születésével összefüggésben leírt "csecsemőgyilkosságok", és - az ezt közvetlenül megelőző- "betlehemi csillag" jelenségének az eseményeit nem találjuk meg Josephus Flavius írásaiban.     Önmagában az a tény, hogy két különböző...
A nagykárolyi születésű Károlyi (Károli) Gáspárt eredetileg Radicsics Gáspárnak hívták. A Károli nevet szülővárosa iránti szeretetből vette fel. Az 1550-es években Méliusz Juhász Péterrel egyidőben Wittenbergben tanult, de Svájban is megfordult. 1562-ben tért vissza Magyarországra. 1563-ban...
A szerző írását a tegnap (2015. július 18.) fiatalon elhunyt Formula-1-es pilóta, Jules Bianchi emlékének ajánlja.Írásomban a 30. Formula-1-es Magyar Nagydíj alkalmából felidézem a Hungaroringen eddig lezajlott versenyeket. A versenyek történetéből főleg azokat a momentumokat szeretném kiragadni,...
Az Iszlám Állam gyerekkatonája lefejezett egy szíriai kormánykatonát Palmüra közelében- adta hírül tegnap azIndex. Az alábbi összeállítás arra vállalkozott, hogy bemutassa a gyermekkatonák alkalmazásának történetét egészen napjainkig. A gyermekeket katonai célokra már a történelem hajnalán is...
1914. szeptemberében az Osztrák-Magyar Monarchia súlyos helyzetbe került a keleti fronton. Szeptember24-én a cári csapatok betörtek Sáros vármegye területére. A legsúlyosabb veszteségeket Zboró és környéke szenvedte el. Az orosz betörések okozta pusztítás leírhatatlan volt. A mérhetetlen...
A méltatlanul elfeledett debreceni költő, író életpályája különleges. Származása révén a társadalom legalsó rétegéből emelkedett ki. Apja konfliskocsis, anyja kenyérdagasztó volt. Ezért bír különösen nagy jelentőséggel, hogy felverekedte magát a társadalmi ranglétrán. A debreceni református...
Olyan olvasmánnyal van dolgunk, amely a politikatörténet és a művelődéstörténet határán mozog. Politikatörténet, mert a Kádár-rendszer fontosabb eseményei is megjelennek és a fejezetek a korszakolás szerint vannak tagolva. Művelődéstörténet, mert a kor kultúrájának egyik legfontosabb képviselőiről...
A Nagy Háború idején Debrecen temetőibe is sok katonát temettek. A városban több temető nyújtott végsőnyughelyet az elesett, illetve sebesülésében kórházban elhunyt katonáknak. A város temetői közül az alábbiakba helyeztek örök nyugalomra háborúban elpusztultakat.Debreceni Honvédtemető és Hősök...
Az első világháború során nagyszámú orosz hadifogoly került Debrecenbe. A táborba 1916. október 14-tőlkerültek hadifoglyok, amelynek parancsnoka Ősbudai Rácz Béla a 101. gyalogezred tartalékos főhadnagya lett. 1915 júniusában a táborban kolerajárvány tört ki. Alig egy hónap leforgása alatt 1618...
Április 4-e van. Az iskolában mindenki a felszabadulás napjának megünneplésére készül, még a Központi Bizottságból is érkezett valaki. Az iskolaudvaron tartandó ünnepet azonban megzavarja a szomszédban található panelház tetejéről lezuhanó lány. Az ünnepet beárnyékolja az eset, főhősünk, az akkor...
1941. június 22-én hajnali 3 óra 15 perckor a német tüzérség és a légierő összehangolt támadást indított a sztálini Szovjetunió ellen. Minden idők legnagyobb támadó haderejét majd három millió birodalmi katonával, 3600 harckocsival, 2700 repülőgéppel, 750 000 löveg, mentő- és teherjármű elé...
Tételek: 61 - 75 ból 197
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Hírek

2018.02.25 16:14
Új szerzőnk Kiszely Tóth Anett történész-levéltáros, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja.Elsődlegesen középkori és kora újkori témákban kutat. Fő kutatási terület:  a XVI. századi magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere, különös tekintettel a Guthi Országh családra....
2015.01.04 14:10
Fekete György mentálpedagógus jól ismert szerző, mind a nyomtatott sajtóban, mind az online médiában. Budapesten született 1951-ben. Eredeti végzettsége történelemtanár (ELTE BTK, 1970-1975.). A továbbiakban szakmai önéletrajzából idézünk:   "az Országos Pszichiátriai és Neurológiai...
2014.08.06 22:09
  Szoboszlai Endre 1957-ben született Derecskén. 1986-89 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán tanult, ahol csillagász-ismeretterjesztő diplomát szerzett. 1992 és 94 között a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán belpolitika szakos...
2013.12.28 15:46
    Patyi Szilárd 1987-ben született a délvidéki Szabadkán. Az áltanos és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-filozófia alapszakos hallgatója.  Fő érdeklődési területe a XX. század és a délvidéki...
2013.10.01 20:24
A Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete, a Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara, a Zalaegerszegi Törvényszék és a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt a DEÁK ÉS A NŐK Női sorsok és szerepek Deák Ferenc környezetében címmel Deák Ferenc születésének 210....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Évfordulók

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>