Egyetemes történelem

  A katolikus egyház története során számos egyházvezető került szerzetesrendből a pápai trónra. A jelenlegi Ferenc pápa előtt a legutóbbi szerzetes pápa XVI. Gergely (1831-1846) volt, aki a szigorított bencések rendjébe tartozó kamalduliak közösségéhez tartozott. Ferenc megválasztása...
Thietmar merseburgi püspök 975-ben született, szász arisztokrata családból; apai ágon Waldeck grófjaitól származott anyai ágon pedig a Stade grófoktól, akik az uralkodócsalád rokonai is voltak. Quedlinburgban és Magdeburgban nevelkedett, utóbbi helyen szentelték pappá 1004-ben. A magdeburgi érsek...
A IX. században, Nagy Károly halála után változott meg a birodalmi gondolat; három ellentétes, ám egymással párhuzamosan létező változata alakult ki a korabeli Európában: kettő (a pápáé és a római arisztokráciáé) az Alpoktól délre, a harmadik pedig északon, a frank területeken. A IX. század elején...
„Az összes germán népek közül legnagyobb szerepet a frankoknak juttatott a népek sorsát intéző gondviselés” - írta Borovszky Samu a Marczali Henrik által szerkesztett Nagy Képes Világtörténetben, ami a XIX.-XX. század fordulóján jelent meg, összesen tizenkét kötetben, „emlékszerű adatok, egykorú...
Tételek: 1 - 4 ból 4

Hírek

2018.02.25 16:14
Új szerzőnk Kiszely Tóth Anett történész-levéltáros, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja.Elsődlegesen középkori és kora újkori témákban kutat. Fő kutatási terület:  a XVI. századi magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere, különös tekintettel a Guthi Országh családra....
2015.01.04 14:10
Fekete György mentálpedagógus jól ismert szerző, mind a nyomtatott sajtóban, mind az online médiában. Budapesten született 1951-ben. Eredeti végzettsége történelemtanár (ELTE BTK, 1970-1975.). A továbbiakban szakmai önéletrajzából idézünk:   "az Országos Pszichiátriai és Neurológiai...
2014.08.06 22:09
  Szoboszlai Endre 1957-ben született Derecskén. 1986-89 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán tanult, ahol csillagász-ismeretterjesztő diplomát szerzett. 1992 és 94 között a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán belpolitika szakos...
2013.12.28 15:46
    Patyi Szilárd 1987-ben született a délvidéki Szabadkán. Az áltanos és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-filozófia alapszakos hallgatója.  Fő érdeklődési területe a XX. század és a délvidéki...
2013.10.01 20:24
A Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete, a Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara, a Zalaegerszegi Törvényszék és a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt a DEÁK ÉS A NŐK Női sorsok és szerepek Deák Ferenc környezetében címmel Deák Ferenc születésének 210....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

A szerbek története

Az alábbi cikk nem kötődik szorosan a szerb történelemhez, azonban annak kontinuitását figyelembe véve elengedhetetlen megemlítenünk Sámuel cár mozgalmát, amely többek között jelentős kihatással volt a szerbek életére is.   Bizánc és a Balkán a felkelést megelőző időszakban Szimeon cár halálát...
A kezdeti, közvetlenül a letelepedést követő időszakban nehéz megkülönböztetni egyik szláv törzset a másiktól. Ez az áldatlan állapot majd csak a VIII-IX. századdal kezdődően kezd megváltozni. A történelmi forrásokban erre az időszakra vonatkozóan kezdenek feltűnni a különböző törzseket és népeket...
Előszó a sorozathoz Az ezen cikkel induló sorozat keretében szeretném összefoglalni a szerb történelmet egészen a balkán-félszigeti letelepedésüktől kezdődően a 90-es évek szörnyű háborúiig. Igyekezetem mindig arra irányul, hogy objektívan, a lehető legtöbb rendelkezésre álló tudományos anyagot...