Magyar történelem

Az előzmények Nagy Lajosnak fiú utód híján leányát, Máriát fiúsíttatnia kellett, hogy jogilag férfinak számítson. A magyar hatalmi elit elfogadta Lajos javaslatát a 12 éves lány fiúsítására. Apja halálát követően 1382. szeptember 17-én Székesfehérvárott megkoronázták. Ezért is használták rá...
1. Az Árpád-kor   Építészet   Az államalapítás után hazánkban is meghonosodott a román építészeti stílus, de szinte semmi nem maradt meg mára. A legtöbb nagy építkezést csak írásos emlékeinkben találhatjuk meg, pl. a székesfehérvári háromhajós bazilika, amit Géza alatt kezdtek el építeni...
„Fiúutód vigasza nélkül”   „Az Anjouk rövid uralkodása Magyarországot a jólét és dicsőség oly fokára emelte, aminőt a nemzeti dynastia legfényesebb napjaiban sem ért el.” (Marczali) Ez természetesen a két „nagy”, I. Károly és I. Lajos uralmára értendő, és nem mondható el a folytatásról. Lajos...
Nándorfehérvár után   Hunyadi János halála után elég durva módon éleződtek ki az ellentétek. Idősebb fia, László a családi vagyon mellett a politikai hatalom örökösének is tartotta magát, utóbbira gondolt Cillei Ulrik is. 1456 októberében László megígérte ugyan a királyi várak átadását,...
A királyválasztás   Mátyás halála után a hatalmat a királyi tanács vette át, megrendezte az elhunyt székesfehérvári temetését, intézkedett országos ügyekben, és 05.17-re összehívta a királyválasztó országgyűlést Rákos mezejére. A jelöltek között szerepelt Corvin János, Mátyás fia,...
A bárók uralma:   Lajos trónját Mária örökölte (1382-85), anyja, Erzsébet gyámsága alatt. A trónváltozás súlyos és tartós következményekkel járt. Első ízben fordult elő, hogy a koronát nő viselte, és mind az udvar, mind a nemesség számára kezdettől fogva magától értetődött,...
B) A dominikánusok (Latinul: Ordo Fratrum Praedicatorum)   A prédikáló testvéreknek is nevezett rendet a spanyol származású szerzetes, Szent Domonkos (eredeti nevén Domingo de Guzman) alapította. Domonkost életeszményének középpontjában anyagi téren az egyszerűség és a szegénység, míg...
  IV. A koldulórendek (mendikásrendek) A XIII. század elejére a pápaság világi hatalmának csúcsára jutott. Ugyanakkor meglehetősen súlyos külső és belső bajokkal küzdött. A keresztes hadjáratok sikertelenségei, az értelmetlenül hozott áldozatok egyre fokozódó elégedetlenségeket szültek....
Таrtalomjegyzék 1.0. A magyarok és a görögök a X. században  2.0. Szent István államalapítása és viszonya Bizánccal  2.1. A magyar nép megkeresztelkedése  2.2. Szent István külpolitikai kapcsolata Bizánccal  3.0. A Magyar Királyság és Bizánc viszonya a szent király halála...
A KELETI SZERZETESSÉG A baziliták és bazilisszák Hazánk területén már Szent István előtt megjelentek a keleti (bizánci) egyházhoz tartozó szerzetesek. A keleti kereszténységgel való szoros kapcsolatnak egyik legelső bizonyítéka Bulcsu és Gyula konstantinápolyi látogatása és...
Tételek: 1 - 10 ból 13
1 | 2 >>

Hírek

2018.02.25 16:14
Új szerzőnk Kiszely Tóth Anett történész-levéltáros, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja.Elsődlegesen középkori és kora újkori témákban kutat. Fő kutatási terület:  a XVI. századi magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere, különös tekintettel a Guthi Országh családra....
2015.01.04 14:10
Fekete György mentálpedagógus jól ismert szerző, mind a nyomtatott sajtóban, mind az online médiában. Budapesten született 1951-ben. Eredeti végzettsége történelemtanár (ELTE BTK, 1970-1975.). A továbbiakban szakmai önéletrajzából idézünk:   "az Országos Pszichiátriai és Neurológiai...
2014.08.06 22:09
  Szoboszlai Endre 1957-ben született Derecskén. 1986-89 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán tanult, ahol csillagász-ismeretterjesztő diplomát szerzett. 1992 és 94 között a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán belpolitika szakos...
2013.12.28 15:46
    Patyi Szilárd 1987-ben született a délvidéki Szabadkán. Az áltanos és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-filozófia alapszakos hallgatója.  Fő érdeklődési területe a XX. század és a délvidéki...
2013.10.01 20:24
A Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete, a Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara, a Zalaegerszegi Törvényszék és a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt a DEÁK ÉS A NŐK Női sorsok és szerepek Deák Ferenc környezetében címmel Deák Ferenc születésének 210....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>