Történelmi személyek

    Zrínyi Péter élete bátyja haláláig       A Zrínyi-család a dalmát Brebiriektől származott. A Brebiri-család a XIII. századtól komoly politikai szerepet játszottak a térségben. A család tagjai közül többen megszerezték a horvát, szlavón és dalmát báni címet....
Kolumbusz Kristóf fiatalkora   Kolumbusz Kristóf vagy, ahogy szülőföldjén emlegetik, Cristoforo Colombo az észak-itáliai Genovában született egy a középpolgársághoz tartozó családban. Apja Domenico Colombo híres és nagy tekintélynek örvendő takácsmester volt. 1450-ben feleségül vette Susanna...
1. Előszó Jacques Necker Franciaország pénzügyminisztereként nagy szerepet játszott a XVIII. század végi Franciaország életében. Miniszteri és királyi-tanácsadói funkciójából kifolyólag jelentős kihatással volt a történések menetére. Szemtanúja és személyes résztvevője volt a nagy francia polgári...
Balassi Bálint  Gyarmati és kékkői Balassi Bálint 1554. október 20-án látta meg a napvilágot Zólyom várában a dúsgazdag felvidéki báró, Balassa János és Sulyok Anna gyermekeként. Elsőszülött gyermek volt, később egy öccse, Ferenc és két húga, Anna és Mária született. Apjától örökölte...
Tisza Kálmán:   1830.12.10-én született Geszten. A szabadságharc idején segédfogalmazóként dolgozott a vallás-és közoktatásügyi minisztériumban. A bukás után a család elmenekített két fiútestvérével együtt. Németországban, Belgiumban és Angliában jártak. 1859-ben lépett a politika porondjára,...
Tételek: 1 - 5 ból 9
1 | 2 >>

Nők a történelemben

"Ha valaki arra adná magát, hogy a 16. század családi életét, mint szellemi és erkölcsi életünk alapját megírja, s ha nemzeti szempontból szépet és lélekemelőt akarna írni: akkor a Zrínyi lányok múltját takaró fátyolt kell csak föllebbentenie. Ez a tragikus sorsú család nemcsak hősöket,...
Kis-Ázsia, Nikodémia, Virágmező: testi és lelki szenvedéseinek utolsó stációja. Nagyon szerette a virágokat, tisztelői szerint ő maga is az volt: fehér liliom fekete gyászban. 1643-ban született Zrínyi Péter és Frangepán Katalin leányaként. Nagybátyja a költő Zrínyi Miklós volt, akinek műveit...
"Akit egyszer hirdetni kezd a világ, hogy vitéz, avagy vitéztelen, ugyan sokáig rajta marad ez név, bár érdemtelenül." Zrínyi Miklós 1729-ben jelent meg Turóczi László jezsuita szerzetes írása, mely Báthory Erzsébet vérben fürdéséről szól. Bár ez a vád az eredeti eljárás során soha el nem...
„Volt ez Lorándfi Mihálynak , aki bírta Sárospatakot, egyetlen leánya, jegyeztetett el Rákóczi György úrfinak Szent György havának XVIII-dik napján 1616-dik eszt. Volt ez nagy kegyességű és szép tudományú fejedelemasszony…” Bod Péter A Képes Krónika Kálmán király idejéből, az Apuliából...
Jagelló Izabella 1519. január 18-án született Krakkóban, I. Zsigmond lengyel király és Bona Sforza milánói hercegnő legidősebb leányaként. Négy nyelven beszélő, művelt, olvasott fiatal nő volt, amikor 1539-ben feleségül adták a nála 32 évvel idősebb I. János magyar királyhoz. 1540-ben született meg...
Tételek: 1 - 5 ból 7
1 | 2 >>

Hírek

2018.02.25 16:14
Új szerzőnk Kiszely Tóth Anett történész-levéltáros, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja.Elsődlegesen középkori és kora újkori témákban kutat. Fő kutatási terület:  a XVI. századi magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere, különös tekintettel a Guthi Országh családra....
2015.01.04 14:10
Fekete György mentálpedagógus jól ismert szerző, mind a nyomtatott sajtóban, mind az online médiában. Budapesten született 1951-ben. Eredeti végzettsége történelemtanár (ELTE BTK, 1970-1975.). A továbbiakban szakmai önéletrajzából idézünk:   "az Országos Pszichiátriai és Neurológiai...
2014.08.06 22:09
  Szoboszlai Endre 1957-ben született Derecskén. 1986-89 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán tanult, ahol csillagász-ismeretterjesztő diplomát szerzett. 1992 és 94 között a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán belpolitika szakos...
2013.12.28 15:46
    Patyi Szilárd 1987-ben született a délvidéki Szabadkán. Az áltanos és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-filozófia alapszakos hallgatója.  Fő érdeklődési területe a XX. század és a délvidéki...
2013.10.01 20:24
A Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete, a Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara, a Zalaegerszegi Törvényszék és a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt a DEÁK ÉS A NŐK Női sorsok és szerepek Deák Ferenc környezetében címmel Deák Ferenc születésének 210....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erdélyi fejedelmek

Az ő élete külön dolgozat tárgya lenne, de ebben a sorozatban főleg Erdéllyel kapcsolatos tevékenysége kerül szóba. „Az Úr engem eszközül használa, hogy fölébresszem a magyarok kebelében a szabadságnak szerelmét… „ - írta Emlékirataiban.  1676. március 27-én született Borsiban, I....
  Az utolsó írások azokról az erdélyi fejedelmekről szólnak, akiket megválasztottak ugyan, de ténylegesen sosem uralkodtak.   I.Rákóczi Ferenc II. Rákóczi György és Báthory Zsófia egyetlen fiaként 1645. február 24-én született. Hétéves volt, amikor apja elérte, hogy a gyermeket a...
Ebesfalván született 1632. november 3-án, ahonnan 29 évvel később Ali pasa fegyveresekkel vitette a tábori országgyűlésbe, hogy fejedelemmé választassa, mert a nehéz, zavaros időszakban nem akadtak nála alkalmasabb jelöltre, illetve olyanra, aki elvállalta volna a „megtiszteltetést”. A család...
BARCSAY ÁKOS 1610-ben született Hunyad megyében, köznemesi (román eredetű ?) családban. Bethlen Gábor udvarában nevelkedett. I. Rákóczi György, aki nagyra becsülte intelligenciáját és műveltségét, egy ízben így nyilatkozott róla: „Csodálatos az elméje, azon ember eligazodni nem tud.” I. György...
„Kis nemzet büntetlenül nem követhet el nagy hibát.” I.Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna fiaként született 1621. január 30-án Sárospatakon. Apja tudatosan készítette fel az uralkodásra, katonai nevelést várakban kapott, húszévesen váradi kapitány és bihari főispán lett. I. György a töröknél...
Tételek: 1 - 5 ból 14
1 | 2 | 3 >>