Legújabb írásaink

2001. április 16-óta emlékezünk a magyarországi holokauszt áldozataira. Magyarország 1944. március 19-inémet megszállása után a Sztójay-bábkormány sorra hozta a zsidóellenes rendeleteket a sárga csillag viselésétől a kerékpárok beszolgáltatásán és azsidók lakásának igénybevételén át a zsidók...
1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a magyar lírát és alkotóit. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és költői versenyekkel tisztelegnek József Attila és a magyar líra előtt. Orbán Ottó Ars politica című versével...
Alapos munkával megírt könyv egy fiatal történésztől, amelyben Teleki Pál második miniszterelnökségét és halálának körülményeit mutatja be részletesen.  A kötet fő hangsúlya a külpolitikai eseményeken van, amelyből természetesen nem hiányozhat a második bécsi döntés, a háromhatalmi...
  A két világháború közötti Magyarország egyik legmeghatározóbb politikusáról nagyon régen hiányzott már egy teljes életrajz. Mondhatni a legtöbb ember – közöttük voltam én is – a kultuszminiszteri munkásságán kívül semmit nem tud róla. Igaz, ez a leglényegesebb momentuma az életének, de...
Lévén ez a hét a forradalom hete, ezért a hét történelmi személyévé egy olyan alakot választottam, aki a szabadságharc kiemelkedő szerepet játszott, a köztudatban azonban nagyon kevesen ismerik őt. Ez a személy Driquet Péter honvéd alezredes.Driquet Péter eredeti neve Peter Driquet von Ehrenbruck...
Sásdi Tamás: Forradalom és szabadságharc 1848-49-ben MagyarországonA forradalom kitöréseA februári párizsi forradalom híre március 1-én ért Bécsbe és Pozsonyba. Március 3-án az alsótábla kerületi ülésén Kossuth új feliratot javasolt, amelyet történelmi jelentőségű beszéddel indokolt....
1916. március 9-én vette kezdetét az ötödik isonzói csata. Az olaszok elfoglalták Görz (Gorizia) városát. Sikereiket nem tudták tartósan "konzerválni", mivel a Monarchia hadereje Trentino térségében váratlan ellencsapást mért az olasz védőállásokra és előrenyomulásba kezdett. A Nagy...
541 éve, 1475. március 6-án született a művészettörténet egyik legnagyobb géniusza, MICHELANGELO Buonarotti. 13 évesen állt Ghirlandaio festőhöz tanulónak, majd Bertoldónál a szobrászattal ismerkedett. Itt figyelt fel rá LORENZO DE MEDICI, házába fogadta, ahol családtagként bántak vele. Lorenzo...
Honlapunk szerkesztősége már régebben fontolgatja a Korok megújítását. Ezért az évfordulók rovatunkat tartalmilag teljesen átalakítjuk. A jövő héttől kezdődően A hét történelmi eseménye, illetve A hét történelmi személye címmel olvashatnak érdekességeket a magyar és egyetemes...
Megtörtént eseményt beszél el a regény, mégsem egy száraz dokumentumregény. Karinthy a saját betegségét meséli el betegsége tüneteinek megjelenésétől a egészen a műtét utáni lábadozásig. A műben ő maga a főhős, nem egy kitalált személy, sőt a helyszínek is valósak. Az elején a Centrál Kávéházban...
Nehéz, de érdekes olvasmánnyal volt dolgom. Tisztában voltam vele, hogy nem lesz könnyű, azonban pont olyan témáról szól a könyv, ami nagyon érdekel. A könyv nem magáról Horthy Miklósról szól, hanem arról, hogyan látták őt a kortársai a kormányzósága idején. Egy kis politológiai bevezetőt és egy...
A szerzőt olvasni és hallgatni egyaránt felemelő érzés. Hasonlóan az előző könyvéhez, ebben a kötetben is olyan magyar emberekről olvashatunk, akik nagyot alkottak életük folyamán. A mostani azonban kicsit más. Számos olyan életrajz található benne, amely kicsit elgondolkodtatja, netán fejbe vágja...
Elie Wiesel gondolatával emlékezünk meg a budapesti gettó felszabadulásáról. 1945. január 18-án a szovjet csapatok elérték a budapesti nagygettó kapuját és megkezdődött a még életbenmaradt üldözöttek felszabadítása.A pesti gettó felállítására Szálasi hatalomra kerülését követően került sor....
1943. január 12-én kezdődött a 2. magyar hadsereg sorsát megpecsételő doni áttörés. A Don kanyarulatánál egy kb. 200 kilométeres frontszakaszt kellett a magyar hadseregnek tartania. A magyar hadvezetés többé-kevésbé tisztában volt azzal, hogy januárban a velük szemben álló szovjet egységek (a...
A válság átterjedése Magyarországra:A válság 1929 októberében a New York-i tőzsdekrachhal vette kezdetét, amely általános pénzügyi, majd termelési-eladási válsággá bővült. (Bővebben az USA a két világháború között és a nagy gazdasági világválság című cikkben lehet róla olvasni:...
Tételek: 31 - 45 ból 197
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hírek

2018.02.25 16:14
Új szerzőnk Kiszely Tóth Anett történész-levéltáros, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja.Elsődlegesen középkori és kora újkori témákban kutat. Fő kutatási terület:  a XVI. századi magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere, különös tekintettel a Guthi Országh családra....
2015.01.04 14:10
Fekete György mentálpedagógus jól ismert szerző, mind a nyomtatott sajtóban, mind az online médiában. Budapesten született 1951-ben. Eredeti végzettsége történelemtanár (ELTE BTK, 1970-1975.). A továbbiakban szakmai önéletrajzából idézünk:   "az Országos Pszichiátriai és Neurológiai...
2014.08.06 22:09
  Szoboszlai Endre 1957-ben született Derecskén. 1986-89 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán tanult, ahol csillagász-ismeretterjesztő diplomát szerzett. 1992 és 94 között a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán belpolitika szakos...
2013.12.28 15:46
    Patyi Szilárd 1987-ben született a délvidéki Szabadkán. Az áltanos és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-filozófia alapszakos hallgatója.  Fő érdeklődési területe a XX. század és a délvidéki...
2013.10.01 20:24
A Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete, a Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara, a Zalaegerszegi Törvényszék és a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt a DEÁK ÉS A NŐK Női sorsok és szerepek Deák Ferenc környezetében címmel Deák Ferenc születésének 210....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Évfordulók

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>